Przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej około(484 szt w tym 379 okienek piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej (około 484 szt w tym 379 szt okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 31.10.2019r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 06.05.2019r do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2019 o godz. 1000.

Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

Pobierz wszystkie pliki:

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

SIWZ – wymiana stolarki

Zał. nr 1 – formularz ofertowy

Zał. Nr 2 – wzór umowy

Zał. nr 3 – ośw. w spr. zatrudnienia