Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu z wymianą pokrycia na budynku handlowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu z wymianą pokrycia na budynku handlowym Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 31.07.2019r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 11.04.2019r do godz. 900
.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2019r. o godz. 10:00.

Specyfikację dotyczącą warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.

 

Pobierz wszystkie pliki:

Materiały przetargowe dla oferentów