Przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej około(484 szt w tym 379 okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu. – przetarg unieważniony

Przetarg unieważniony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej (około 484 szt w tym 379 szt okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 31.10.2019r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 25.03.2019r
do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2019 o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

Pobierz wszystkie pliki:

2019 – Materiały przetargowe na wymianę stolarki

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

SPECYFIKACJA NA WYMIANĘ STOLARKI 2019r

Zał. nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY DO SPECYFIK 2018

Zał. nr 3 – oświadczenie o zatrudn.

Zał.nr 2 – Umowa o wymianę stolarki 2018 WZÓR