Przetarg ofertowy nieograniczony na malowanie 30 klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na malowanie 30 klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 30.09.2019r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 22.03.2019 r.
do godz. 9 00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2019r. o godz. 1030.

Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

Komunikat

 z dnia 11.03.2019

 Zmienia się omyłkowo wpisany w specyfikacji przetargowej termin  wpłaty wadium.

 

Jest do dnia 29.03.2019r do godz. 9.00

winno być

do dnia 22.03.2019r  do godz. 9.00

 

Pobierz wszystkie pliki:

Materiały przetargowe na malowanie klatek 2019

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

SPECYFIKACJA na malowanie klatek 2019r

Zał. nr 1- FORMULARZ OFERTOWY

Zał. nr 2 – UMOWA NA MALOWANIE KLATEK – Wzór

Zał. nr 3 – oświadczenie o zatrudn.