Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont daszku nad wejściami do budynku mieszkalnego Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 28.06.2019r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 22.03.2019r do godz. 900
.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2019r. o godz. 1000.

Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.


Pobierz wszystkie pliki:

Materialy przetargowe dla oferentów.zip

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

Formularz ofertowy

SIWZ- Remont daszku nad wejściami do budynku mieszkalnego

W z ó r u m o w y – Remont daszku nad wejściami do budynku mieszkalnego

Dokumentacja projektowa + fotografie:

Dokumentacja projektowa – Remont daszku nad wejściami do budynku mieszkalnego

Fotografie – stan istniejący