Przetarg ofertowy nieograniczony na remonty sieci cieplnych do budynków nr 5 i 1 na os. Witosa w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45  tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remonty sieci cieplnych do budynków nr 5 i 1 na os. Witosa w Jarosławiu.

Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 20.03.2019r do godz. 800.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2019r o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45 w Jarosławiu .

Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.

 

Komunikat nr 1 dla oferentów

Komunikat nr 2 dla oferentów


Pobierz wszystkie pliki.

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

Kosztorys ofertowy

PB sieć cieplna Witosa 5

PB przyłącz cieplny Witosa 1

SIWZ

zał. nr 1 formularz ofertowy

zał. nr 2 wzór umowy

zał. nr 3 wykaz robót

zał. nr 4 średnie zatrudnienie

zał. nr 5 zestawienie kosztów

zał. nr 6 wykaz osób