Przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg osiedlowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 (tel.faks) 16 621 64 11, 16 621 64 40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg osiedlowych.

Termin wykonania robót: 20.05.2019r.

Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa w dniu 15.03.2019 do godz. 800.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2019 o godz. 900.

Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.


Pobierz wszystkie pliki – archiwum ZIP

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

SIWZ

Formularz ofertowy

UMOWA