Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych os. Kopernika i os. Słoneczne

Przetarg  nieograniczony na remont  nawierzchni dróg wewnętrznych os. Kopernika i os. Słoneczne (1.2012m2) Zad. Nr 3 .

 

Termin wykonania robót 30.10.2018r

Materiały  przetargowe do pobrania:

2018 – Zad. nr 3 rem. naw. dróg – Materiały przetargowel