Przetarg ofertowy nieograniczony na remont sieci cieplnych do budynków nr 5 i 1 na os. Witosa w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)    

0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont sieci cieplnych do budynków nr 5 i 1 na os. Witosa w Jarosławiu.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 23.07.2018r do godz. 800.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2018r o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45 w Jarosławiu .

 

Pobierz wszystkie pliki (archiwum *ZIP):

remont-sieci-cieplnych-2018

 

WYJAŚNIENIE DO PRZETARGU:

View Fullscreen