Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i chodników na osiedlach Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu Zad. Nr 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i chodników na osiedlach Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 28.09.2018r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 10.07.2018r do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2018r. o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.

 

Pobierz wszystkie pliki (archiwum *ZIP):

2018 – Remont nawierzchni dróg i chodników Zad. 2

 

Materiały do obejrzenia w PDF:

Dokumentacja:

Projek Kombatantów

Projekt Armii Krajowej

SSTWiORB os. Armii Krajowej

STWiORB os. Kombatantów

 

Kosztorysy ofertowe:

1. Kosztorys ofertowy os. Armii Krajowej 21 – etap 2

2. Kosztorys ofertowy os. Kombatantów 1

 

Materiały przetargowe:

SIWZ Remont nawierzchni dróg i chodników SM Jarosaw – Zad. nr 2

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Wzór umowy

Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych robót

Zał. nr 3a Wykaz zrealizowanych robót wyłacznie siłami własnymi

Zał. nr 4 Oświadczenie o wielkośći zatrudnienia

Zał. nr 5 Zestawienie kosztów w rozbiciu

Zał. nr 6 Wykaz osób