Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu z siedzibą: ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg na dostawę opału.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu z siedzibą:
ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg na dostawę opału w ilości:

 

– 800 ton sortymentu miał I A

 

Termin realizacji dostawod 01.08.2018 r. do 30.04.2019 r.

Warunki przetargu można uzyskać w  Zakładzie Gospodarki Cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu, os. Kopernika 8a lub pobrać poniżej.

Termin składania ofert upływa dnia 19.06.2018 r. do godz. 900

Otwarcie ofert nastąpi 19.06.2018 r. o godz. 1000

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie ZGC tut. Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godz. 700  do 1500, tel. (16) 621 57 22.

PLIKI DO POBRANIA:

HARMONOGRAM dostaw miału 2018-19

SPECYFIKACJA Miał 2018-19

Umowa na dostawę miału 2018-2019