Zawiadomienie o zebraniu grupy członków I

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu zawiadamia, że w dniu 11.06.2018r. o godzinie 17 00 w Klubie Spółdzielczym „IKAR” na osiedlu Armii Krajowej w Jarosławiu  odbędzie się Zebranie Grupy Członków zamieszkałych na os. Kombatantów, os. Słoneczne, os. Kopernika, os. Prośbów, os. Kalinki, ul. 3-go Maja, ul. Poniatowskiego, ul. Legionów, ul. Sikorskiego.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie przez Zarząd Spółdzielni projektu nowego Statutu Spółdzielni.
  4. Przedstawienie przez Zarząd Spółdzielni projektu nowego regulaminu Rady Nadzorczej.
  5. Dyskusja

 

Każdy członek Spółdzielni, może zapoznać się z projektem Statutu Spółdzielni i regulaminem Rady Nadzorczej, dostępny poniżej:

STATUT SM w Jarosławiu

Regulaminu Rady Nadzorczej 2018