Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników oraz wykonanie wymiany nawierzchni parkingu na osiedlach Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu Zad. Nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników oraz wykonanie wymiany nawierzchni parkingu na osiedlach Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 17.08.2018r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 22.05.2018r do godz. 900
.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2018r. o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.

Pobierz wszystkie pliki:

Materialy przetargowe dla oferentów

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

Kosztorysy

Armii Krajowej 6 chodnik

Kombatantów 3 chodniki

Kombatantów 9 chodnik

Kombatantów 14 chodnik

Kopernika 1 chodnik

Piłsudskiego 10 chodnik

Pułaskiego 12 chodnik

Słoneczne 1 remont parkingu II etap

Słoneczne 1,2 chodnik

 

SIWZ+załączniki

SIWZ ZAł. nr 1 formularz ofertowy

ZAł. nr 2 – wzór umowy

Zał. nr 3 – wykaz zrealizowanych robót brukarskich

ZANR3A~1

ZAł. nr 4 oświadczenie o wielkośći zatrudnienia

Zał.nr 5 zestawienie kosztów w rozbiciu