Wymiana stolarki w 2018 r.

  1. Wymiana stolarki dla osób oczekujących w kolejce.

Analogicznie jak w ubiegłych latach w 2018r kontynuowane będą prace związane z wymianą stolarki w lokalach mieszkalnych.

Realizacja dotyczy podań o wymianę stolarki  jakie wpłynęły do Spółdzielni w okresie od 01.01.2017r do dnia 31.12.2017r. Wymiana stolarki dokonywana będzie w tych lokalach w których nie występują zaległości w opłatach czynszowych.

Wymiana dokonywana będzie tylko na stolarkę PCV.

 

  1. Zwroty za stolarkę wymienioną we własnym zakresie.

W 2018r dokonywane będą odbiory stolarki wymienionej przez użytkowników w zakresie własnym, którzy podania o wymianę stolarki składali w okresie 01.01.2017r – 31.12.2017r i którym przysługuje w b.r. zwrot części kosztów wymiany stolarki.

Podstawą odbioru i zwrotu kosztów jest wykonanie prac zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Spółdzielni a użytkownikiem lokalu.

W przypadku stwierdzonych wad w czasie odbioru zwrot kosztów nastąpi po ich usunięciu.

Odbiory dokonywane będą sukcesywnie przez cały rok kalendarzowy zaś o terminie odbioru lokator powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie.