Przetarg ofertowy nieograniczony na remont ocieplenia ścian szczytowych budynków mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont ocieplenia ścian szczytowych budynków mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 28.09.2018r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 24.04.2018r do godz. 900
.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2018r. o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.

Pobierz wszystkie pliki

Materialy przetargowe dla oferentów