Przetarg ofertowy nieograniczony na malowanie 32 klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na malowanie 32 klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 30.09.2018r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 04.04.2018r

do godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2018r o godz. 900. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.

Pobierz wszystkie pliki

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

SPECYFIKACJA na malowanie klatek 2018r

Zał. nr 1- FORMULARZ OFERTOWY

Zał. nr 2 – UMOWA NA MALOWANIE KLATEK – Wzór

Zał. nr 3 – oświadczenie o zatrudn.