INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu

INFORMUJE, ŻE ZE STANEM NA DZIEŃ

2 – 3 STYCZNIA 2018  ROKU

ODBĘDZIE SIĘ

ODCZYT DROGĄ RADIOWĄ WODOMIERZY WYPOSAŻONYCH
W STOSOWNE NAKŁADKI