Wymiana stolarki w 2017r oraz zwroty kosztów za stolarkę wymienioną w zakresie własnym

I. Wymiana stolarki dla osób oczekujących w kolejce.

Analogicznie jak w ubiegłych latach w 2017r kontynuowane będą prace związane z wymianą stolarki w lokalach mieszkalnych.

Realizacja dotyczy podań o wymianę stolarki jakie wpłynęły do Spółdzielni w okresie od 01.01.2016r do dnia 31.12.2016r. Wymiana stolarki dokonywana będzie w tych lokalach w których nie występują zaległości w opłatach czynszowych.

Wymiana dokonywana będzie tylko na stolarkę PCV.

 

II. Zwroty za stolarkę wymienioną we własnym zakresie.

W 2017r dokonywane będą odbiory stolarki wymienionej przez użytkowników w zakresie własnym, którzy podania o wymianę stolarki składali w okresie 01.01.2016r – 31.12.2016r i którym przysługuje w b.r. zwrot części kosztów wymiany stolarki.

Podstawą odbioru i zwrotu kosztów jest wykonanie prac zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Spółdzielni a użytkownikiem lokalu.

W przypadku stwierdzonych wad w czasie odbioru zwrot kosztów nastąpi po ich usunięciu.

Odbiory dokonywane będą sukcesywnie przez cały rok kalendarzowy zaś o terminie odbioru lokator powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie.