dzial_techniczny_informacje Archive

REMONTY – 2017

W dniu 02 marca 2017r Rada Nadzorcza Spółdzielni zatwierdziła plan remontów na 2017r. W planie na 2017r główny nacisk położono na :   – kontynuację prac rozpoczętych w szerszym zakresie w ub. roku w zakresie ocieplenia stropów piwnic i wymiany okien piwnic – kontynuowanie prac rozpoczętych na szerszą skalę od 2014r. w zakresie poprawy stanu

Wymiana stolarki w 2017r oraz zwroty kosztów za stolarkę wymienioną w zakresie własnym

I. Wymiana stolarki dla osób oczekujących w kolejce. Analogicznie jak w ubiegłych latach w 2017r kontynuowane będą prace związane z wymianą stolarki w lokalach mieszkalnych. Realizacja dotyczy podań o wymianę stolarki jakie wpłynęły do Spółdzielni w okresie od 01.01.2016r do dnia 31.12.2016r. Wymiana stolarki dokonywana będzie w tych lokalach w których nie występują zaległości w

Wymiana stolarki w 2015r oraz zwroty kosztów za stolarkę wymienioną w zakresie własnym .

I.  Wymiana stolarki dla osób oczekujących w kolejce. Analogicznie jak w ubiegłych latach w 2015r kontynuowane będą prace związane z wymianą stolarki w lokalach mieszkalnych. Realizacja dotyczy podań o wymianę stolarki  jakie wpłynęły do Spółdzielni w okresie od 1.01.2013r do dnia 31.12.2014r. Wymiana stolarki dokonywana będzie w tych lokalach w których nie występują zaległości w

Harmonogramu odczytów podzielników kosztów w 2015 r.

Wymiana stolarki w 2014r oraz zwroty kosztów za stolarkę wymienioną w zakresie własnym

I.  Wymiana stolarki dla osób oczekujących w kolejce. Analogicznie jak w ubiegłych latach w 2014r kontynuowane będą prace związane z wymianą stolarki w lokalach mieszkalnych. Realizacja dotyczy podań o wymianę stolarki  jakie wpłynęły do Spółdzielni w okresie od 1.01.2011r do dnia 31.12.2012r. Wymiana stolarki dokonywana będzie w tych lokalach w których nie występują zaległości w

Instrukcja użytkowania lokali

Opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16-08-1999 r.              w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.99.74.836)     I.            ZASADY OGÓLNE a.         Lokal powinien być użytkowany w sposób zapewniający:                                                    i.      zachowanie wymogów bezpieczeństwa,                                                  ii.      utrzymanie wymaganego stanu technicznego,                                                iii.      utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego,                                                 iv.      prawidłowe funkcjonowanie instalacji i urządzeń znajdujących się w tym lokalu. b.        Sposób użytkowania instalacji i